• Telefon 0484 290 1259

Muayene İşlemleri

 Ana Sayfa / Sayfalar / Muayene İşlemleri
Muayene İşlemleri

Aile Sağlığı Merkezlerinde verilen hizmetler:

1) Kişiye yönelik birinci basamak koruyucu sağlık, tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetleri verilir.
2) Kişiye yönelik rehberlik, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetleri verilir.
3) Önemli/sık görülen toplum sağlığı konularında kişilerin periyodik muayenelerini (meme kanseri, rahim kanseri taraması ve benzeri), ruh sağlığı ve yaşlı sağlığı hizmetleri.
4) Bakanlıkça belirlenen ve uygulamaya konulan kişiye yönelik özel sağlık programlarını yürütülür.
5) Temel laboratuar ve radyolojik görüntüleme hizmetleri imkânlar doğrultusunda sağlanır.
6) Gerektiğinde enjeksiyon pansuman gibi basit müdahaleler yapılabilir.
7) Gerektiğinde İlk yardım ve acil müdahale hizmetlerini verilir.
8) Gerektiğinde hastalar kısa süreli gözlem altına alınabilir, tetkik ve tedavisi yapılabilir.
9) Kronik hastalığı olan kişilerin gerekli sıklıkta takibi yapılır.
10) Doğum öncesi, doğum sonrası loğusa ve bebek izlemleri yapılır.
11)Çocukların aşı takipleri ve aşıları yapılır, erişkinlerinde aşı gibi koruyucu sağlık hizmetleri burada karşılanır.
12)Verilen hizmetler ile ilgili sağlık kayıtları tutulur.

Aile Sağlığı Merkezlerinde verilen hizmetler:

1) Kişiye yönelik birinci basamak koruyucu sağlık, tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetleri verilir.
2) Kişiye yönelik rehberlik, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetleri verilir.
3) Önemli/sık görülen toplum sağlığı konularında kişilerin periyodik muayenelerini (meme kanseri, rahim kanseri taraması ve benzeri), ruh sağlığı ve yaşlı sağlığı hizmetleri.
4) Bakanlıkça belirlenen ve uygulamaya konulan kişiye yönelik özel sağlık programlarını yürütülür.
5) Temel laboratuar ve radyolojik görüntüleme hizmetleri imkânlar doğrultusunda sağlanır.
6) Gerektiğinde enjeksiyon pansuman gibi basit müdahaleler yapılabilir.
7) Gerektiğinde İlk yardım ve acil müdahale hizmetlerini verilir.
8) Gerektiğinde hastalar kısa süreli gözlem altına alınabilir, tetkik ve tedavisi yapılabilir.
9) Kronik hastalığı olan kişilerin gerekli sıklıkta takibi yapılır.
10) Doğum öncesi, doğum sonrası loğusa ve bebek izlemleri yapılır.
11)Çocukların aşı takipleri ve aşıları yapılır, erişkinlerinde aşı gibi koruyucu sağlık hizmetleri burada karşılanır.
12)Verilen hizmetler ile ilgili sağlık kayıtları tutulur.